Список новых членов НКП Ка Де Бо.

1. Азарин А.А.
2. Алешина О.
3. Андрианов Д.
4. Анкудинова А.Ю.
5. Аносовская Е.Б.
6. Аристова Н. И.
7. Архипова Е.Г.
8. Бабайцева В.В.
9. Балясов Д.В.
10. Баранов В.О.
11. Башкирова И.В.
12. Башлаева Л.В.
13. Беляев А.В.
14. Береза С.
15. Бойко А.Г.
16. Болдова С.М.
17. Болотникова И.В.
18. Болотова М.В.
19. Борисенков В.
20. Боронина Н.Н.
21. Бочкарева И.А.
22. Бочкарева И.Ю.
23. Братилова О.
24. Брень Е.В.
25. Буцерка С.Н.
26. Быстрицкий А.А.
27. Варфоломеева Ю.В.
28. Васильев А.А.
29. Васильева И.В.
30. Вахтомова В.Л.
31. Веруш А.Н.
32. Вихецкий А.
33. Вишнякова Е.
34. Гадилье П.
35. Галишников А.В.
36. Гванцеладзе Д.
37. Гогина Е.
38. Грудоглова И.В.
39. Грудоглов Д.В.
40. Груша М.А.
41. Гулиева Д. В.
42. Гундоров В.
43. Гусарова И.
44. Данцо Л.В.
45. Дацюк М.
46. Деменчук Е.И.
47. Демидов Л.А.
48. Дживульский С.А.
49. Донских В.
50. Дунаев А.Н.
51. Дунамальян Г.
52. Егоров И.
53. Егорова Ю.В.
54. Енгалячева В.Н
55. Еремина М.К.
56. Ермак Е.В.
57. Ерошенкова Л.А.
58. Жемайтис А.В.
59. Жиляев Д.
60. Жиркова М.
61. Жук Т.
62. Захарчук В.
63. Зверева Н.А.
64. Зеленкова Н.В.
65. Золотавина И.В.
66. Зубкова Л.Б.
67. Иванова Г.
68. Иванова Л.И.
69. Игнатов А.
70. Иншакова О.И.
71. Казаков В.Н.
72. Калинина О.В.
73. Каримова А.А.
74. Каталкина С.В.
75. Киришев К.А.
76. Киряев М.
77. Кифоренко Е.В.
78. Кицелюк О.С.
79. Ковалевский Е.Н.
80. Ковганова И.В.
81. Кожухова Л. П.
82. Козенец М.
83. Кокарева (Кобяшева) К.С.
84. Комарова Н.
85. Косенкова Я.
86. Косумов В.А.
87. Котлов О.
88. Кочанов И.В.
89. Крайний А.Н.
90. Крыжанова М.
91. Крымова А.
92. Крюков С.
93. Кужель Л.Г
94. Кузнецов С.
95. Кузнецова Е.В.
96. Кузнецова О.А.
97. Кузьмина И.
98. Кукарских Г.А.
99. Кукушкин С.В.
100. Кулик Е.А.
101. Кулиненко Е.
102. Ларина И.В.
103. Лебедева Т.К.
104. Лексиков И.
105. Логинова Е.А.
106. Лямин В.
107. Максимова Е.В.
108. Малиновская Е.В.
109. Маркин С.Ю.
110. Маркина Е.В.
111. Маркина И.Е.
112. Мартышкина О.Б.
113. Мосоликов О.Н.
114. Медведева Н.А.
115. Мельников Ю.
116. Мерзлякова В.Н.
117. Мизонова А.А.
118. Минаков Д.В.
119. Минаков В.А.
120. Мингазов Р.
121. Миронова Н.В.
122. Михеева М.
123. Моисеева Ю.С.
124. Мокеева А.В.
125. Мунтян А.
126. Назаренко Н.Л.
127. Назарова Е.В.
128. Назарова И.
129. Немножко В.
130. Никишова Е.Е.
131. Новицкая Е.М.
132. Нужин С.Ю.
133. Овсянников А.
134. Орлова М.
135. Орманова Д.
136. Осетрова М.Ю.
137. Осетров С.
138. Осипова Н.В.
139. Павлович Н.Н.
140. Панимасов В.В.
141. Пахолков А.И.
142. Петрова Т.
143. Погребной О.
144. Полежаева А.А.
145. Полыгалов В.
146. Поляков А.Н.
147. Поляков А.О.
148. Поляков В.В.
149. Пономарева Л.А.
150. Пономаренко Е.Н.
151. Пушкарев Э.Г.
152. Райвич М.
153. Решетниченко В.
154. Рожкова А.Г.
155. Романова И.М.
156. Романычев П.А.
157. Ростовцева Н.
158. Рудакова О.В.
159. Рудометкина А.А.
160. Рыбакова Е.
161. Рыков В.Л.
162. Рябова Е.В.
163. Саблина В.А.
164. Савичева М.А.
165. Светлов С.
166. Светлова Т.Е.
167. Селиванова М.В.
168. Сеничева Н.А.
169. Сергеев С.
170. Силантьева О.
171. Скородумова Н.И
172. Смирнова Н.Н.
173. Станишевская С.А.
174. Табаков С.В.
175. Табарчук Р.В.
176. Тараканов А.Н.
177. Толкачева И.Г.
178. Томашевич М.В.
179. Троицкая О.
180. Устинова Ю.А.
181. Учителев А.
182. Федоров А.О.
183. Федотова Т.А.
184. Филатов А.А.
185. Филатова Т.Г.
186. Фомина Е.А.
187. Фурсик Е.
188. Хайрутдинова М.
189. Харитонова Е.
190. Харитонова Н.
191. Царьков П.
192. Цветкова Е.В.
193. Чадаев Д.
194. Чаусов А.Д.
195. Чебышев О.А.
196. Череменский А.
197. Черкасова Т.Н.
198. Чернов Н.А.
199. Черных С.
200. Чувашлова Л.А.
201. Чудный Ю.В.
202. Чуркин С.А.
203. Шабалин А.В.
204. Швецов А.В.
205. Шершакова О.А.
206. Шестерова Н.А.
207. Шестопалов С.В.
208. Шеунов С.Е.
209. Шимшек М.
210. Шитова А.К.
211. Шишкина Т.В.
212. Штурхалева А.
213. Шумейко Н.А.
214. Юдинцева Т.И.
215. Яворский Ф.П.
216. Яковлев А.В.
217. Яшаяев А.С.

КЛУБЫ:
1. ОО «Кинологическое объединение Свердл. Обл. «ТЕРРА»
2. СВЕРДЛОВСКИЙ РООЛС «Мистер Пес»

ПИТОМНИКИ (ЗАВОДСКИЕ ПРИСТАВКИ):
1. «Золотой Стиль» Кобяшева Е.А.
2. «Диво Урала» Гавриленко Г.М.
3. «Фортуна Голд» Полякова Е.Н.
4. «Мьедо Дель Торо» Захарова М.А.